Kasutatud kirjandus ja viited

Mis on X-tee?

https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=180

Miks eelistada andmevahetuskanalina X-teed?

https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=374

Ressursside kokkuhoid X-teel

https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=184

X-tee hajusus

https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=174

X-tee turvalisus

https://moodle.ria.ee/mod/page/view.php?id=181

https://moodle.ria.ee/mod/book/view.php?

id=315&chapterid=14

Kaalutlused X-tee ülesehitamisel ja X-tee ülesehitus

https://moodle.ria.ee/mod/book/view.php?id=319

X-tee areng läbi versioonide

Kalja, Ahto; Robal, Tarmo; Vallner, Uuno (2015). New generations of Estonian eGovernment components. PICMET '15 : Proceedings, Management of the Technology Age [August 2-6, 2015, Portland, Oregon, USA]. Ed. Kocaoglu,

Dundar F., et al. Portland, Oregon, USA: PICMET, 625−631.

X-tee statistika

http://x-road.eu/xtee-stats/

Vabariigi Valitsuse 23. 09. 2016 määrus nr 105 "Infosüsteemide andmevahetuskiht”

https://www.riigiteataja.ee/akt/127092016004

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/EUTS


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 3:52 PM