1.7. Vajadus uuele versioonile üleminekuks

X-tee versioonile 6 üleminek algas 2. novembril 2015 ning on planeeritud lõpetada 2017. aasta keskpaigaks. X-tee versiooni 6 eesmärk on muuta X-tee senist turvaskeemi ja lahendada X-teel vahendatavate sõnumite tervikluse tagamine, kasutades selleks kvalifitseeritud digitaalset templit (e-templit). Ühtlasi on vaja X-tee turvalisuse säilitamiseks vabaneda pärandvarast (no legacy policy) ehk programmikoodist, mis on hakanud ajale jalgu jääma ning muuta liikmete haldamise süsteemi.

Kaugemale ulatuvamaks põhjuseks on vajadus tagada X-tee andmevahetuse kooskõla e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadusega (https://www.riigiteataja.ee/akt/EUTS). Sellest tulenevalt on vaja muuta senist X-tee tervikluse tagamise metoodikat selliselt, et liikme e-templi sertifikaate peavad väljastama kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad. E-templi sertifikaadid peavad olema seotud turvalise allkirjastamise riistvaralise seadmega. Riistvaraline seade võimaldab tarkvaralise allkirjastamise seadmega võrreldes suuremat krüptograafilist turvalisust ning on alates X-tee versioonist 6 kohustuslik.


Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 3:45 PM