1.6. X-tee areng läbi versioonide

X-tee areng läbi versioonide on esitatud tabelis 1. 

Tabel illustreerib ka seda, et X-tee sõnumiprotokolli versioon ei pea kokku langema X-tee versiooniga. Iga X-tee versioon toetab ühte või rohkemat sõnumiprotokolli. X-tee versioon 6 toetab ainult sõnumiprotokolli versiooni 4.0.

Tabel 1 X-tee areng läbi versioonide


X-tee versioon

Primaarne (ja toetatud) sõnumiprotokolli versioon

E-riigi etapp

Peamised põhjused uueks versiooniks

Versioon 1.0

(2001-2002)

1.0

Esimesed 40-50 e-teenust, riigiportaali www.eesti.ee eelkäija, esimesed ID-kaardid

 

Versioon 2.0

(2002-2003)

2.0 (1.0)

XML-RPC → SOAP, WSDL

SOAP-protokolli ilmumine

Versioon 3.0

(2003-2004)

2.0 (1.0)

400-500 e-teenust

Mitmed täiendused: MS Active Directory põhine kasutajate haldus MISP-is jne

Versioon 4.0

(2005-2009)

2.0 (1.0)

Üle 40 miljoni päringu aastas

Fookus turvalisusel (logide krüpteerimise võimalus jne), RIHA

Versioon 5.0

(2009-2017)

3.1 (3.0, 2.0)

Rohkem kui 2800 e-teenust

Üle 40 miljoni päringu aastas

Uute tehnoloogiliste arengute kasutuselevõtt, muutus WSDL-i stiil (RPC/EncodedDocument/Literal wrapped), MISP2, uued krüptoalgoritmid

Versioon 6.0

(2015- ...)

4.0

Koostöö Soomega

E-templi kasutuselevõtt sõnumite tervikluse tagamiseks. Vajadus vabaneda pärandvarast. Vajadus viia andmevahetus kooskõlla digitaalallkirja seadusega.


Last modified: Thursday, 26 January 2017, 12:41 PM