1.5. X-tee kui riigi selgroog

X-tee on teinud võimalikuks e-riigi, mis on lihtsustanud kodanikele teenuste pakkumist ning kodanikel riigiga suhtlemist. Kodanikud ei pea esitama riigile andmeid, mida riik nende kohta juba teab ega minema teenuste tarbimiseks asutusse kohale. X-tee võimaldab pakkuda avalikke teenuseid efektiivsemalt (vähema raha- ja ajakuluga). X-tee keskserverisse kogutav statistika võimaldab hinnata, millised teenused on e-riigi talitluseks kõige olulisemad ning muudab riigi läbipaistvamaks, mis suurendab usaldust kodanike ja riigi vahel.

X-tee muudab hajusa riigiinfosüsteemi juhitavaks, andes ülevaatlikkuse ja kontrolli kogu ökosüsteemi üle:

  • kes on osapooled ja milliseid andmeteenuseid nad pakuvad;
  • kes on kellega seotud ja mis ulatuses andmeid vahetatakse.

X-tee tagab koosvõime erinevate X-tee liikmete vahel ning võimaldab säästa ressursse, sest tänu X-teele ei ole vaja erinevates valdkondades luua erinevaid andmevahetussüsteeme.

X-teest on kujunenud andmevahetuse standard Eesti avalikus sektoris. Enamik riigi andmekogudest kogub oma andmeid, samuti jagab neid X-tee kaudu. X-teega on liitunud üle tuhande asutuse ning päevas tehakse ligi 1,5 miljonit päringut. X-tee päringute statistika on aadressil: http://x-road.eu/xtee-stats/.Last modified: Tuesday, 16 May 2017, 10:28 AM