Mustri kirjeldamise mall

[mustri kood]: [mustri nimi]

Mustri tüüp: [primitiiv, funktsionaalne muster või töötlemise muster]
Peamine kasutaja:
[inimene, automatiseeritud süsteem, ... ]
Eesmärk
: [andmete pärimine, andmete saatmine, andmete haldus, teenuste kasutus, sõnumitöötlus, ... ]
Allikas: [teadaolev praktika, logikaeve, eksperthinnang, ...]
Teenuste arv
: [Kui palju teenuseid on mustri realiseerimiseks üldjuhul vaja luua?]

Abstract

[Inglisekeelne lühikirjeldus]

Sissejuhatus

[Sissejuhatus peaks lühidalt edasi andma mustri põhilise idee ja mustri osapoolte rollid.]

Probleem

[Probleemipüstitus –  kirjeldab põhilist probleemi, mille lahendamiseks on muster mõeldud.]

Lahendus

[Lahenduse üldine kirjeldus või mustri osapoolte ülesanded mustri realiseerimiseks.]

Teenuste kirjeldus

[Iga mustris oleva teenuse kirjeldus ja WSDL näide. Teenuste kirjeldus ei ole iga mustri juures vajalik.]

Mustri käitumine

[Selgitus kuidas muster töötab. Järgnevusdiagramm, protsessi skeem, andmevahetuse selgitused jms.]

Lisakaalutlused

[Detailid, mis on mustri kasutamisel olulised. Näiteks käideldavus, eraldi pääsuõiguste kihi loomise vajadus, millistel juhtudel muster sobib/ei sobi jms.]

Näited

[Näite kirjeldus koos näites olevate teenuste kirjeldustega.]Last modified: Sunday, 16 October 2016, 10:20 PM