Eeldused õppematerjali läbimiseks

X-tee turvaserveri administraatori õppematerjal on koostatud järgmistest eeldustest lähtudes:


  • Õppur oskab kasutada Linuxit heal tasemel.
  • Õppur oskab administreerida Linuxit algtasemel.
  • Õppur tunneb TCP/IP võrgundust kesktasemel.


Last modified: Wednesday, 17 August 2016, 3:07 PM