Lihtliikmesus

Lihtliikmesus on X-tee kasutamine nii, et ettevõttel on oma turvaserver ja infosüsteem ning ta on ise X-tee liige. See tähendab, et kogu infotehnoloogiline taristu on ühe X-tee liikme kontrolli all, tema on andmete omanik ja kasutaja. Enamik X-tee andmevahetusest toimub praegu lihtliikmete vahel.

Üldiselt sobib selline X-tee kasutamisviis ettevõtetele, kellel on vaja hallata kogu seotud taristut ning kes suudavad katta X-teega liitumiseks vajalike arendustööde ja järgneva haldusega seotud kulusid. Lihtliikmesuse peamine pooltargument on see, et kontroll ja käideldavus on täielikult omaniku enda käes. Nii on võimalik probleemidele reageerida ning uusi arendusi plaanida ainult enda vajadustest lähtudes ning ei sõltuta kolmandatest.Joonis 3.1 Lihtliikmesus. Skeemil on kaks ettevõte infosüsteemi, mis kasutavad X-teega suhtlemiseks ühist turvaserverit. Turvaserver ise on samuti ettevõtte enda kontrolli all.


Kuluhinnang

Suurt osa X-tee praegustest liikmetest iseloomustav näide on toodud väikse või keskmise ettevõtte kohta, kes ei kasuta X-teed suuremahuliseks andmetöötluseks.


Arv

Märkused

Turvaserverid

1

Lihtliikmesuse korral piisab ettevõttele enamasti ühest turvaserverist. Mitme turvaserveri vajadus võib erandjuhtudel tekkida väga tiheda X-tee kasutuse korral.

Turvaserverit kasutavad pooled

1

Selles näites eeldame, et ettevõte kasutab oma turvaserverit ainult ise ega paku seda teistele teenusena.

Kokku

3070 € aastas + 275 € ühekordselt


Tabel 3.3 Lihtliikme kuluallikate ülevaade.


Selles näites koosnevad kulud järgmistest komponentidest:


Arv

Kulu

Märkused

Ajatempli teenus

1

430 € aastas

Ajatempliteenuse kulu on võrdeline turvaserverite arvuga.

OCSP teenus

2

900 € aastas

OCSP teenuse kulu on võrdeline sertifikaatide koguarvuga.

Sertifikaadid

1 AUTH
1 SIGN

90 € aastas
150 € aastas

Kui ettevõte on selles näites ainus turvaserveri kasutaja, ei ole mitut SIGN-sertifikaati vaja isegi siis, kui ettevõttel on mitu alamsüsteemi.

Allkirjastamise vahend

1

75 € ühekordselt

Eeldusel, et ettevõtte vajadused katab lihtne USB-seade.

Turvaserveri paigaldus

1

200 € ühekordselt

Ühekordne töö. Täpne hind oleneb tööjõu tunnihinnast.

Turvaserveri haldus

1

1500 € aastas

Täpne hind oleneb tööjõu tunnihinnast.

Kokku


3070 € aastas + 275 € ühekordselt


Tabel 3.4 Detailne lihtliikme kulude ülevaade.


Last modified: Monday, 8 May 2017, 12:56 PM