TM1: andmete jagaja

Mustri tüüp: töötlemise muster
Peamine kasusaaja:
automatiseeritud süsteem
Eesmärk
: sõnumitöötlus
Allikas
: eksperthinnang
Teenuste arv:
NA

Abstract

TM1: Content splitter is closely related to "KM4: Parallel service execution" pattern since it is a constitutive part of a parallel service execution workflow. Content splitter is an application component, that is responsible for splitting the content and redirect parts of the content to separate execution paths.

Sissejuhatus

Muster kirjeldab üldist skeemi, mille abil jagatakse suurem andmehulk mitmeks eraldiseisvaks osaks, mida on võimalik eraldi töödelda. Antud muster on oma põhimõttelt sobilik paljude erinevate eesmärkide saavutamiseks (andmete saatmine osadena, andmete jaotamine süsteemi siseselt jne).

Probleem

Infosüsteemi talitusprotsessi käigus tekib andmestik, mis tuleb saata teistele infosüsteemidele. Samas igale infosüsteemile saadetav andmestik on mõnevõrra erinev ja ei vasta alati samale vormingule. Lisaks võib mõnes infosüsteemis puududa teenus, mille kaudu saaks kõik sellele infosüsteemile saadetavad andmed korraga saata.

Lahendus

Andmete saatmiseks tarbitavate teenustele sobivate sisendite koostamiseks luuakse andmete jagaja (i.k. content splitter). Andmete jagaja sisendiks kõik teistele infosüsteemidele saadetavad andmed. Andmete jagaja koostab iga andmete saatmiseks tarbitava teenuse jaoks sobiliku sisendi ja tarbib vastavat teenust andmete saatmiseks.

Lisakaalutlused

Teenuste andmete saatmiseks tarbimine tuleks lahendada vastavalt mustrile "KM4: teenuste paralleelkasutus".

Muster sobib ka suure andmehulga vastuvõtmiseks. Sellisel juhul on andmete jagaja ülesanne jagada andmehulk väiksemateks osadeks. Eesmärgiks on, et iga alamosa töötlemine oleks eraldiseisvalt lihtsam ja saaks võimaldada paralleelselt töötlemise.

Jagatud andmestike uuesti agregeerimiseks sobib muster "TM2: andmete agregeerija".

Näide

Näitena on toodud omavahel seotud Kohtute Infosüsteem ja E-toimiku süsteem. Kohtute infosüsteemi teenust "kis.MKMLeiaDokumendid" kasutatakse üldjuhul paralleelselt teenusega "e-toimik.LeiaIsikuKohustised". Teenuste sisendid tulenevad samast andmestikust ja seega kasutatakse andmete jagajat sobivate sisendite koostamiseks.


Joonis 5.8 Teenuste "kis.MKMLeiaDokumendid" ja "e-toimik.LeiaIsikuKohustised" kooskasutus.


Last modified: Monday, 24 October 2016, 1:35 PM