Teenuste vahendamine: maksuaruannete esitamine

X-tee teenuste andmise ja tarbimisega seotud arendustööd ei ole võrreldes alternatiivse suhtluskanali loomisega üldiselt kuigi suured. X-teega liitumiseks on aga vaja teatud oskusi ja võimeid arendustöödeks, turvaserveri paigaldamiseks, turvanõuete täitmiseks. Mõnel juhul osutuvad selleks vajalikud kulutused liiga suureks. Sellises olukorras on võimalik lahendus kasutada X-tee teenuste vahendajat, mis põhimõtteliselt tähendab mõne teise asutuse pakutava X-tee-võime kasutamist. X-tee vahendamise võime võib olla ka mõne tarkvaralise valmislahenduse osa. Näiteks sobivad niisugused raamatupidamisprogrammid, mille puhul andmevahetus maksu- ja tolliametiga on oluline konkurentsieelis võrreldes teiste süsteemidega, mis seda ei võimalda.


Vahendaja kasutamise eelduseks on turvaline liidestumine vahendaja infosüsteemiga. Vahendaja teisendab saadud teabe X-teele sobivasse vormingusse ja saadab turvaliselt edasi. X-tee seesuguse kasutusviisi korral tuleb vahendajaga kokku leppida teenuse vahendamise poliitika, kus määratakse kasutatavad turvameetmed, volitamise lahendused jms.


Siin kirjeldatakse näitelahendusena protsessi, millega asutustel on vaja esitada aruandeid maksu- ja tolliametile. Täpsemalt, andmed soovitakse saata oma raamatupidamistarkvara (ERP) abil maksukohuslaste registrisse.Joonis 4.7 Teenuste vahendamine raamatupidamissüsteemi näitel.


Joonisel 4.7 on kirjeldatud asutuse seisukohast väga lihtsat lahendust, kus asutus ei pea vahendajaga liidestumise pärast ise muretsema. Nimelt on kasutatava raamatupidamistarkvara looja ühtlasi ka X-tee liige ning pakub teenuse vahendamist. Teenuse vahendamine on lahendatud raamatupidamistarkvara osana. Asutuse seisukohalt tähendab see, et koos RPS ostuga on ühtlasi omandatud ka võime edastada oma andmeid X-tee kaudu.


Kui asutus peab X-tee teenuste vahendajaga ise liidestuma, sõltub arendustööde keerukus vahendaja seatud nõuetest. Kui vahendamine on juba tarkvara osa, kajastuvad kulud rakenduse või teenuse hinnas.

Vahendaja tehtavate tööde maht oleneb põhiliselt vahendatavate teenuste keerukusest, vahendava infosüsteemi käideldavusnõuetest, vahendatavate infosüsteemide arvust ja turvanõuetest. Turvanõuded võivad sõltuda vahendatavate teenuste tundlikkusest ja vahendatavate infosüsteemide vajadustest. Vahendatava teabe lisamiseks määratud andmestruktuur ise ei ole keeruline ega tohiks seega arendusele kuluvat aega oluliselt mõjutada.Last modified: Thursday, 3 November 2016, 10:39 AM