Kasulikud lingid


Järgnevas nimekirjas on esitatud ülevaade RIA kodulehelt leitavast X-teed puudutavast infost.

Teema Allikas Viide
X-tee tutvustus RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-tutvustus.html
X-tee tutvustus RIA koduleht https://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/infosusteemide-andmevahetuskiht-x-tee
X-tee statistika RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-statistika.html
X-tee koostöö RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-koostoo.html
X-teede võrgustik ehk usaldusföderatsioon RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-usaldusfoderatsioon.html
X-tee kogukond RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-kogukond.html
Ökosüsteem ja
regulatsioon
RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-liikmele.html
X-tee keskkonnad RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-keskkonnad.html
Kuidas saada X-tee liikmeks RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-liitumine.html
X-tee kasutamise juhendid RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-juhendid.html
Dokumentatsioon X-tee teenuste arendamiseks RIA koduleht https://www.ria.ee/ee/x-tee-teenuste-arendamine.html
X-tee SOAP protokolli 4 tehniline spetsifikatsioon RIA repositoorium http://x-road.eu/docs/
RIA blogi RIA blogi https://blog.ria.ee/sissejuhatus-x-teesse-osa-1/Järgnevas nimekirjas on toodud allikad, kus leidub olulist infot X-teega liitujale.

Teema Allikas Viide
Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA RIHA https://riha.eesti.ee/riha/main

Avalike teenuste roheline raamat
E-teenuste disainimise käsiraamat
Protsessianalüüsi käsiraamat
Iseteeninduskeskkonna raamistik

MKM https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond/infouhiskonna-teenused
Dokumendivahetusviiside hindamise mudel

MKM https://mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond/dokumendihaldusest-infohalduseni
Riigi infosüsteemi koosvõime raamistik MKM https://www.mkm.ee/et/riigi-infosusteemi-koosvoime-raamistik
ISKE tutvustus ja rakendusjuhis RIA koduleht https://www.ria.ee/teejuht/riigi-infosusteemi-olemus-ja-komponendid/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske
Liidestusmustrite kataloog RIA Moodle https://moodle.ria.ee/course/view.php?id=11Nimekiri X-teed puudutavast infost kolmandatelt osapooltelt.

Teema Allikas Viide
Korduvkasutatavate komponentide kataloog
jointxroad https://github.com/jointxroad/components 
Technical patterns for linking organizations with X-Road jointxroad https://github.com/jointxroad/patterns
Joint X-Road Community jointxroad https://jointxroad.slack.com/
Kansallinen palvelyväylä Soome X-road https://confluence.csc.fi/display/Palveluvayla/Etusivu
X-tee tootelehed Cybernetica http://cyber.ee/e-riik/x-tee/
Sertifitseerimiskeskuse
teenused
Sertifitseerimiskeskus  https://www.sk.ee/teenused/


Last modified: Thursday, 24 November 2016, 2:06 PM