KM3: teenuse pesastatud väljakutse

Mustri tüüp: töötlemise muster
Peamine kasusaaja:
automatiseeritud süsteem
Eesmärk
: teenuste kasutus
Allikas
: logikaeve
Teenuste arv:
2

Abstract

KM3: Nested service call means that consuming an X-road service is part of the implementation of another service. It is mainly used when a system does not have all the data available for creating an output of a service, but the data can be pulled from another system via X-Road.

Sissejuhatus

Teenuse pesastatud väljakutse all peame silmas olukorda, kus infosüsteemi poolt osutatava teenuse talitusprotsessi osaks on mõne teise teenuse tarbimine.

Probleem

Infosüsteem osutab teenust, mille väljundi koostamiseks ei ole infosüsteemil endal kõiki vajalikke andmeid. Vajalikud andmed on võimalik saada tarbides teise infosüsteemi vastavat teenust.

Lahendus

Teenust osutav infosüsteem tarbib selle teenuse väljundi koostamisel vajalikke andmeid omava infosüsteemi teenust. Selle kaudu moodustub omamoodi teenuste tarbimise ahel, kus ühe infosüsteemi teenuse tarbimine tähendab, et see infosüsteem tarbib omakorda järgmise infosüsteemi teenust, enne omalt poolt vastuse koostamist.

Mustri käitumine

Järgneval joonisel esitatakse teenuse tarbija, teenuse osutaja ja pesastatud teenuse osutaja vaheline suhtlus.


Joonis 5.3 Mustri KM3 järgnevusdiagramm.

Infosüsteemi spetsiifilise teenusetöötluse esitamiseks on viidatud järgnevusdiagrammile "Infosüsteemi teenustöötlus", mille sisu ei ole toodud kuna see sõltub konkreetse infosüsteemi äriprotsessist.

Joonisel on üks infosüsteem, mille teenust tarbitakse. Tarbitava teenuse vastuse koostamiseks tarbitakse omakorda järgmise infosüsteemi teenust. Infosüsteemis endas hallatavad andmed viiakse tarbitud teenuste vastustega kokku kasutades näiteks mustrit "TM2: andmete agregeerija". Sellisel viisil moodustatud andmestik edastatakse esialgse päringu sooritanud infosüsteemile.

Lisakaalutlused

Teenuse pesastatud väljakutse korral tuleks silmas pidada järgnevat:

  • tuleb olla ettevaatlik, et teenuste ahel ei läheks liiga pikaks, sest selle tõttu võib teenuse latentsus kasvada liiga suureks;
  • teenuse pesastatud väljakutse tähendab sõltuvust väljakutustava teenuse osutajast;
  • teenuse pesastatud väljakutse korral ei ole algne teenuse tarbija pesastatud teenuse osutajale nähtav:

Näide

Näitena võib vaadelda Ravikindlustuse andmekogu teenust kirst.erkkaardi_taotlus2. Antud teenuse vastuse koostamisel tarbib Ravikindlustuse andmekogu omakorda teenust rr.RR72_isik.Last modified: Monday, 24 October 2016, 1:33 PM