KM4: teenuste paralleelkasutus

Mustri tüüp: töötlemise muster
Peamine kasusaaja:
automatiseeritud süsteem, inimene
Eesmärk: teenuste kasutus
Allikas
: logikaeve
Teenuste arv:
NA

Abstract

KM4: Parallel service execution is a compositional pattern that is characterized by two (or more) service calls that are made at the same time. Parallel execution is possible when the inputs and outputs of the services are not dependant on each other.

Sissejuhatus

Teenuste paralleelkasutus on sarnane mustrile "KM1: teenuste järjestkasutus". Teenuste paralleelkasutus sobib olukordades, kus vajaliku andmestiku saamiseks tuleb tarbida mitut teenust, kusjuures ühtede teenuste sisendid ei sõltu teiste teenuste väljunditest.

Probleem

Talitlusprotsessi jaoks vajalike andmete saamiseks on vaja tarbida mitut erinevat X-tee teenust ja kõigi nende teenuste sisend on teenuste tarbimise hetkel teada. Vajalikud X-tee teenused ise võivad olla pakutud nii sama kui ka erinevate infosüsteemide poolt.

Lahendus

Kuna tarbitavate teenuste sisend ei sõltu teiste teenuste väljundist, siis käivitatakse kõik teenused paralleelselt. Iga teenus tagastab oma vastuse ning vastused koondatakse üheks andmestikuks kasutades mustrit "TM2: andmete agregeerija".

Lisakaalutlused

Teenuste paralleelse kasutuse korral tuleb arvestada riistvaraliste piirangutega ja turvaserveri jõudlusega (vt  "X-tee turvaserveri koormusnäitajad").

Sama probleem on lahendatav ka mustriga "KM1: teenuste järjestkasutus", aga see muudaks infosüsteemi talitusprotsessi tööaja pikemaks.

Näide

Näitena on toodud omavahel seotud Kohtute Infosüsteem ja E-toimiku süsteem. Kohtute infosüsteemi teenust kis.MKMLeiaDokumendid kasutatakse üldjuhul paralleelselt teenusega e-toimik.LeiaIsikuKohustised.

Nooltel toodud numbrid tulenevad mustri leidmiseks kasutatud töövoost (vt "Mustrite logidest tuvastamine") näitavad teenuste väljakutsete vahelist aega.


Joonis 5.4 Kohtute Infosüsteemi ja E-toimiku süsteemi teenuste paralleelkasutusLast modified: Monday, 24 October 2016, 1:34 PM