KM1: teenuste järjestkasutus

Mustri tüüp: töötlemise muster
Peamine kasusaaja:
automatiseeritud süsteem
Eesmärk
: teenuste kasutus
Allikas
: logikaeve
Teenuste arv:
NA

Abstract

KM1: Sequential service execution is the most common way how multiple services are consumed during the same instance of a business process. It is sometimes required when the input of one service depends on another service or when the need for executing some services is not known before user interaction. In other cases "KM4: Parallel service execution" should be preferred.

Sissejuhatus

Teenuste järjestkasutus ei ole tehnilises mõttes kuigi eriline muster. Sisuliselt tähendab see mitme erineva X-tee teenuse üksteise järel tarbimist. Tegu levinud X-tee teenuste kasutamise viisiga.

Probleem

Infosüsteem peab oma talitusprotsessi käigus tarbima mitut erinevat X-tee teenust. Tarbitavad teenused omavahel seotud selliselt, et osa ühe teenuse väljundist on teise teenuse sisendiks. Sellest tulenevalt ei ole võimalik ühte teenust enne tarbida, kui teise teenuse vastus on saadud.

Lahendus

Infosüsteem tarbib teenuseid üksteise järel. Teenuste käivitamise järjestuse määravad ära nende teenuste sisendite ja väljundite omavahelised sõltuvused.

Lisakaalutlused

Teenuste järjestkasutuse korral tuleks silmas pidada järgnevat:

  • infosüsteem peab arvestama olukorraga, kus ühe teenuse tarbimise ebaõnnestumisest tulenevalt ei ole järgnevaid teenuseid võimalik tarbida;
  • üksteisest mittesõltuvaid teenuseid tuleks tarbida paralleelselt (vt "KM4: teenuste paralleelkasutus")

Näide

Näitena on toodud eesti.ee käitumine kasutaja sisse logimisel. Iga kast sümboliseerib kastis toodud teenuse tarbimist. Nooled näitavad teenuste tarbimise järjekorda.

Tegu on alamosaga kõigist teenustest, mida tarbitakse peale kasutaja sisse logimist. Teenuste tarbimise eesmärk on kuvada kasutajale olulist infot kohe peale sisselogimist.

Nooltel toodud numbrid tulenevad mustri leidmiseks kasutatud töövoost (vt "Mustrite logidest tuvastamine") näitavad teenuste väljakutsete vahelist aega.Joonis 5.1 eesti.ee poolt peale kasutaja sisselogimist tarbitavad teenused.Last modified: Monday, 24 October 2016, 1:32 PM