Mis on X-tee mustrikataloog?

X-tee Mustrikataloog on üks osa X-tee teadmusmaterjalide tervikust ja on mõeldud eelkõige täiendama X-tee tehnilisi rakendusmustreid ning arendaja koolitusmaterjale. Kataloogi põhiline sihtgrupp on süsteemi arhitektid, kelle jaoks on vajalik omada ülevaadet erinevatest X-tee teenuste disaini- ja kasutusviisidest.

Kataloogis toodud mustreid tuleks eelkõige vaadelda kui soovitusi mingi ülesande lahendamiseks. See tähendab, et iga muster on teatud tingimustel soovituslik ning mustreid võib vastavalt konkreetsele ülesandele muuta ja täiendada. Kataloog ei sisalda mittesoovituslike mustreid, aga mõned mustrid sobivad kasutamiseks ainult küllaltki konkreetsetel juhtudel.

Kataloogis toodud mustrite nimekiri ei ole ammendav ja lugejal on võimalus ka ise uusi mustreid kirjeldada ning lisada. Uue mustri kirjeldamise juhtnöörid on toodud leheküljel "Mustrite kirjeldamine".

Kataloogi lugemisel ei ole varasema X-tee kogemuse olemasolu vajalik. Samas on eeldatud et lugejal on olemas üldine arusaam X-tee toimimisest (vaata X-tee Rakendusjuhis) ja UML jooniste lugemisoskus. Kasuks tuleb ka varasem kokkupuude SOAP sõnumite, WSDL kirjelduste ja äri integratsioonimustritega (enterprise integration patterns).


Joonis 1.3 X-tee teadmusmaterjalide kogum.


Last modified: Monday, 24 October 2016, 12:40 AM