MISP: X-tee klientrakendus priivarana

Mõnel juhul ei ole asutuse infosüsteemi väljatöötamine või olemasoleva infosüsteemi X-teega liidestamine majanduslikult mõistlik. Juhtudeks, kus asutusel on siiski vaja X-tee teenuseid kasutada, on loodud priivara MISP (mini-infosüsteem-portaal). MISPi kasutuselevõttu on pikemalt kirjeldatud RIA kodulehel https://www.ria.ee/ee/x-tee-taiendavad-komponendid.html#MISP.


MISPi peamine eelis on selle kasutuselevõtu lihtsus ja sellega kaasnev tähelepanuväärne kulude kokkuhoid (pole vaja oma infosüsteemi täiendada). Põhimõtteliselt lubab MISP X-tee teenuseid käsitsi välja kutsuda ja tulemusi kuvada, ilma et selleks oleks vaja eraldi arendustööd teha. Seetõttu on MISP sobiv lahendus olukorras, kus on vaja X-tee otse kasutamise võimalust. Mõningane arendustöö võib olla vajalik juhul, kui lõppkasutajale tuleb esitada mitme X-tee päringu tulemused korraga. X-tee teenuste osutajal on võimalik oma teenuste MISPi kaudu kasutamist lihtsustada, luues XFormi mallid ning tehes need RIHA kaudu kättesaadavaks.


MISPi kasutamine on turvaline ja usaldusväärne: teenuste kasutamiseks ja MISPi haldamiseks tuleb süsteemi siseneda ID-kaardiga. MISPi luues on ära kasutatud see, et X-teel kehtivad kõigile samad reeglid ning andmevahetus on standarditud. Sellest lähtudes on MISPis sisseehitatud kasutajaliides, mis luuakse teenuse tehnilise kirjelduse põhjal automaatselt ning sobib enamiku teenuste kasutamiseks ja vastuste töötlemiseks. Sisseehitatud on ka kasutajate halduse ja teenustele juurdepääsu õiguste määramise võimalused.


Joonis 4.8 X-tee teenuste kasutamine MISPi kaudu.


MISP on sisuliselt veebiportaal, mille kaudu saavad kasutajad X-tee teenuseid kasutada. Kasutajatele lubatav teenuste arv ega neid andvate andmekogude arv ei ole piiratud. Iga konkreetse teenuse kasutus X-tee kontekstis toimub analoogiliselt näidislahenduses „Ees- ja perekonnanime päring“ kirjeldatuga. Joonis 4.8 näitab kolme teenuse kasutamist MISPi vahendusel. Lisaks kasutajaliidesele pakub MISP ka APIt X-tee andmeteenuste käivitamiseks. Selle abil saab luua erisuguseid MISPil põhinevaid rakendusi, mis võimaldavad X-tee abil pakkuda teenuseid laiemale sihtgrupile. Näiteks kasutades teenuste vahendamist (vt ka Teenuste vahendamine: maksuaruannete esitamine). Täpsem kirjeldus on siin:: http://x-road.ee/misp2/docs/est/MISP2_programsed_paringud.pdf.

Näites nimetatud kolme andmekogu teenuste häälestamisele kulub umbes üks päev, kui MISP ise on paigaldatud. MISPi teenust pakub näiteks Andmevara, kes lahendab kliendi eest kõik tarkvara ja riistvaraga seotud probleemid.Last modified: Thursday, 10 November 2016, 1:05 PM