Koostalitlusvõimeline

X-tee liikmel on võimalik kasutada suurt hulka juba eksisteerivaid teenuseid. Praeguseks  on X-tee teenused olemas kõigil olulisematel riigiasutustel ning päevas tehakse ligi 1,5 miljonit päringut (teenuseid on kokku peaaegu umbes 1500). See tähendab, et vajaminev teenus on suure tõenäosusega juba loodud. Asutuste pakutavatest teenustest annab põhjaliku ülevaate RIHA koduleht. X-tee kaudu vahetavad omavahel teavet nii riigiasutused kui ka erasektor.

Näiteks on praegu enimkasutatav X-tee teenus EMTA võlapuudumise kontroll, mis võimaldab kõigil ettevõtetel ja asutustel kasutada EMTA teadmisi ning võiks huvi pakkuda kõigile arveid väljastavatele organisatsioonidele.


X-tee liikmed on koostalitlusvõimelised. Suhtlus ja andmevahetus on X-tee liikmete vahel standardne. Kuna reeglid on kõigile samad, on kõik liikmed võimelised üksteisega andmeid vahetama ja samade põhimõtete alusel koostööd tegema. Süsteemide omavahelise andmevahetuse käigus võivad näiteks ilmneda võimalikud andmekvaliteedi probleemid, see aga viib andmekvaliteedi paranemiseni kõigi kasutajate jaoks.

Teenuste koostalitlusvõime tagamiseks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium loonud Riigi infosüsteemi koosvõime raamistiku ja dokumendihalduse juhised.

Juhulahendustena loodud teenuseid peetakse X-tee infosüsteemis üldiselt ebasoovitavateks (vt Mida vältida?).


X-tee annab ülevaate kogu riigi infosüsteemi ökosüsteemist. X-teega liitumiseks peavad liikmed esitama taotluse ning kõik X-tee teenuste osutajad ja kasutajad on registreeritud; tänu sellele on andmete liikumisest hea ülevaade. Kuna X-tee keskus kogub statistikat, on olemas täpne ülevaade, kui tihti andmeid jagatakse ning milliseid teenused on e-riigi talitluseks kõige olulisemad. X-tee versiooni 6 kasutus:

Loomulikult võib ka iga liikme enda infosüsteem koguda statistikat, kellega, millal ja kui tihedalt ta suhelnud on.


Ökosüsteem on turvaline. Liikmelisuse nõuetele vastavuse järelevalve ja mittevastavate asutuste eemaldamisega tegeleb X-tee keskus. Seega kaitseb ökosüsteemi pidaja liikmeid ohtlike poolte eest.


"X-tee" keskusi on võimalik omavahel liita. X-teed on Eestis kasutatud riiklikul tasemel juba üle kümne aasta ning välja on kujunenud tugev ökosüsteem. See on võimaldanud arendada e-teenuseid, millest mitmeid peetakse praegu meie riigis endastmõistetavaks. Selliseid „X-teesid“ võib aga põhimõtteliselt luua mitu. Näiteks on alustati hiljuti Soome riikliku „X-tee“ ülesseadmist, kuid X-tee tarkvaral põhinevaid andmevahetuskihte võivad kasutusele võtta ka ettevõtted. X-tee on loodud nii, et mitme „X-tee“ keskusi oleks võimalik hõlpsalt üksteisega liita, ilma et sellega kaasneks liikmetele kulusid. Näiteks on pärast Eesti ja Soome keskuse liitmist võimalik Eesti X-teed kasutades tarbida Soome „X-tee“ liikme teenust (vt Usaldusföderatsioon Soomega).Last modified: Monday, 22 October 2018, 11:18 AM