Võimaldab kokkuhoidu

Võimaldab kokkuhoidu, sest on kerge kasutada. Kõik X-tee rakendusjuhises loetletud väärtused on ühel või teisel moel teisendatavad rahaliseks kokkuhoiuks. Tänu X-teele on andmevahetusega seotud ülesandeid võimalik lahendada väiksema ressursikuluga. Praeguseks kogunenud lai teenuste ja teadmiste hulk on muutnud X-tee kasutuselevõtu odavaks.

Nagu leheküljel Kerge kasutada kirjas, kulub lihtsamatel juhtudel turvaserverite paigaldusele ja X-tee teenuste arendamisele mõni nädal. Üldiselt on olemasoleva teenuse tarbimise arendamine kiirem kui uue teenuse loomine. Kui soovitakse kasutada olemasolevat teenust, võib arendusele kuluda mõni päev.

Teine oluline kokkuhoidu võimaldav asjaolu on koostalitlusvõimeline ökosüsteem. X-teel on hetkel umbes tuhat liiget. X-teega liitunult on organisatsioon kõigi teiste X-tee liikmetega koostalitlusvõimeline ja turvaliselt ühendatav. Kuigi üksiku ühenduse puhul ei pruugi olla X-tee kõige efektiivsem lahendus, on ta seda juhul, kus turvalist andmevahetuskanalit on vaja luua suhtluseks mitme partneriga.

Väikese IT-võimekusega asutusele võib olla oluline, et X-tee teenuseid saab sisse osta ning teenuseandjate kaudu on võimalik kasutada ka valmislahendusi (vt ka lehekülgi X-tee kasutamisvõimaluste ja maksumuse ülevaade, Lihtliikmesus, Majutatud turvaserver, Teenuste vahendamine ja Infosüsteem teenusena).


Puudub vajadus luua enda andmevahetuskihti. X-tee kasutuselevõtuks tuleb lahendada ainult infosüsteemi liidestus X-teega ning puudub vajadus kogu suhtluskanali loomiseks, seega langevad märgatavalt süsteemi arendusega seotud kulud ning ei ole ka vaja lahendada andmevahetuse turvalisusega seotud küsimusi. Vabanenud ressurss võimaldab keskenduda ärifunktsioonide arendamisele ja parandamisele.


X-teega seotud kulud on hästi prognoositavad. X-tee kasutamise võimalusi on mitu. Vahendaja või majutaja kasutamisel on vastavate teenustega seotud kulud määratud lepingus. Asutuse hallatavas süsteemis on jooksvad kulud seotud eelkõige käideldavuse tagamisega ning seega hästi prognoositavad ja enam-vähem püsivad, sõltumata partnerite arvust. X-tee teenuste andmiseks on mõistlik kasutada teenuselepinguid. See võimaldab vältida tülikat lepingute haldust ning muudab kulud kõigile osapooltele läbipaistvaks.


Säästab kodaniku, ametniku, asutuse aega ja raha. X-tee on Eesti e-riigi kontseptsiooni oluline osa ning lihtsustab tunduvalt kodaniku suhtlust riigiga. Kodanik saab ülevaate teabest, mis riigil tema kohta on, riigiasutused aga ei pea sama teavet kodaniku kohta korduvalt küsima. Tulemusena on võimalik hoida kokku ametnike aega ning parandada teabe kvaliteeti. Praegu vahetavad kõik suuremad andmetega tegelevad riigiasutused teavet X-tee kaudu.


Tõhustab andmetöötlust ja vajaduspõhist andmete pärimist. Infotehnoloogilistel lahendustel ja automatiseeritusel on selgeid eeliseid võrreldes inimtööjõuga. Ühelt poolt välditakse juhuslikke vigu ning teisalt on võimalik andmete töötlemisel kasutada keerukamaid algoritme. Need asjaolud annavad äriprotsessile selgelt lisandväärtust, eriti kui arvestada, et X-tee tehnoloogia on osutunud oma kasutusaja jooksul väga töökindlaks. Kokkuvõttes muudab X-tee võimalikuks süsteemid, mis muidu ei oleks suurte tööjõukulude tõttu realistlikud.Last modified: Tuesday, 20 June 2017, 3:33 PM