Usaldusväärne

X-tee on loodud võimalikult vastupidavana tõrgete ja vigade suhtes. X-tee turvaserver kaitseb teenuse osutajat ummistusrünnete vastu. Pöördumiste vastuvõtmisel eelistatakse kliente, kelle aadressid on registreeritud keskserveris. Koormust jaotatakse klientide vahel selliselt, et üks klient ei saa ära kulutada kogu serveri ressurssi. Nii suudab turvaserver ummistusründe korral pöördumisi vastu võtta ainult registreeritud klientidelt ning ükski klient ei saa turvaserverit täielikult koormata.


Süsteemis pole elutähtsaid nõrku lülisid. X-tee talitluseks vajalikud kesksed teenused ei ole aegkriitilised ning nende töö võib olla häiritud mitme tunni kestel, ilma et liikmetevaheline andmevahetus katkeks või turvalisus väheneks. Kogu süsteemi töö seiskub ainult kesksete teenuste pikaajalisel katkemisel.


Autentimise tagab universaalselt keskus. X-tee ühendus luuakse läbi turvaserverite. Autentimise tagavad korrektsed sertifikaadid ning pidev ökosüsteemi haldus.

 

Volitamine andmeteenuste tasemel on liikme enda kontrolli all. Vastaspoole organisatsiooni autendib X-tee keskus ja seega võib infosüsteem olla kindel, et partner on see, kellena ta esineb. Kasutusõiguste endi haldus ning otsustamine, milline partner millistele teenustele juurdepääsu saab, on aga täielikult andmeteenuse osutaja kontrolli all ning tema tagab lõpliku volitamise.

Vaata ka lehekülgi Hajus ja Turvaline.


X-teega tulnud andmeid saab kasutada otsustusprotsessis. Kõik X-teel vahetatud sõnumid digitembeldatakse ja aegtembeldatakse neile pikaajalise turvalisuse tagamiseks. See annab liikmele garantii, et X-tee kaudu saadud andmete kasutamisel oma infosüsteemi töös ja äriliste otsuste tegemisel on otsustamise alused asjakohased.Last modified: Thursday, 18 August 2016, 11:28 AM