» Mis on X-tee?

X-tee olemus

Infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis korraldab turvalist internetipõhist andmevahetust infosüsteemide vahel.

X-tee moodustavad tehniline võime andmeid vahetada ja koostalitlusvõimeline ökosüsteem. Teabe vahetamiseks kirjeldab üks X-tee liige jagatavad andmed ning kõik teised liikmed saavad kokkuleppe alusel seda infot kasutada. Kuna X-teega liitunud süsteeme on palju, saavad X-tee liikmed oma äriprotsesside tõhustamiseks kasutada teiste liikmete teenuseid ja andmeid. Üks näiteid on politsei loodud lahendus juhtimisõiguse kontrollimiseks. Sõidukijuht ei pea enam füüsilist juhiluba kaasas kandma, sest isikut tõendava dokumendi põhjal saab politseiametnik X-tee abil teha operatiivse päringu juhtimisõiguse kontrollimiseks maanteeameti andmebaasi. Maksu- ja tolliametil on mõnes mõttes analoogne andmeteenus, mis võimaldab kontrollida era- ja juriidiliste isikute maksuvõlgnevusi.

Juba loodud teenuste kasutuselevõtt on lihtne: tuleb hakata X-tee liikmeks, paigaldada X-tee turvaserver, sõlmida sobiva X-tee teenuse osutajaga kokkulepe ning töötada välja loogika soovitud teenuse sisendandmete loomiseks ja vastuse töötluseks. Kuna X-tee arendusi on tehtud juba üle kümne aasta, on saadaval hulk koodi, mis lihtsustab uute lahenduste loomist oluliselt. Koodi, mida saab taaskasutada, nimetatakse X-tee kontekstis korduvkasutatavaks komponendiks.

Kui vajalikku teenust X-teel veel ei ole, saab selle poolte koostöös luua. Ka väga spetsiifilise ja tundliku teabe vahetamine ei ole probleem. Kehtib põhimõte, et andmed on kogu protsessi jooksul nende omaniku kontrolli all ning X-tee tehnoloogia pakub vaid turvalist andmevahetust. X-tee kaudu saab vahetada mitut tüüpi teavet: lihtsaimatel juhtudel tekstina, kuid vahetada saab ka faile.


X-tee tööpõhimõtted:

Sõltumatus platvormist ja arhitektuurist – X-tee võimaldab mis tahes tarkvaraplatvormil oleval X-tee liikme infosüsteemil suhelda mis tahes tarkvaraplatvormil oleva andmeteenuse osutaja infosüsteemiga.

Multilateraalsus – X-tee liikmel on võimalus taotleda juurdepääsu kõigile X-tee kaudu osutatavatele andmeteenustele.

Avatus ja standardsus – X-tee haldamisel ja arendamisel kasutatakse võimaluse korral rahvusvahelisi standardeid ja protokolle.

Turvalisus – X-tee kaudu andmete vahetamisel ei muutu andmete terviklus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.Last modified: Thursday, 18 August 2016, 11:45 AM