» Mis on X-tee rakendusjuhis?

X-tee rakendusjuhis selgitab praktiliste näidete varal, millist lisandväärtust annab X-tee äriprotsessile. Rakendusjuhise peamine sihtgrupp on äriprotsessi omanik ning infosüsteemi arhitekt. Kõige üldisemal tasemel vastab rakendusjuhis küsimusele: "Kuidas täiustab ja võimaldab X-tee äriprotsesse?"


Rakendusjuhis on jaotud järgnevateks osadeks:

"Miks kasutada X-teed?" - ülevaade sellest, millist väärtust loob X-tee kasutamine. Selgitatakse, millistest nõuetest X-tee lähtub ning milliseid võimalusi ja kokkuhoidu pakub andmevahetuskihi kasutuselevõtt. 

"Kuidas kasutada X-teed?" - ülevaade X-teega liitumiseks vajalikest tegevustest ning kaasnevatest kohustustest.

"Näidislahendused" - tegelikud näited äriprotsessidest, mida X-tee parendab.

"Olulised X-teega seotud dokumendid ja allikad - kasutatud allikate ning muude oluliste dokumentide nimekiri.


Rakendusjuhist täiendavad Moodle’i kursused RIHA baaskoolitus ning arhitektile ja arendajale suunatud X-tee mustrikataloog. Kõikide X-tee teadmusmaterjale tutvustus on toodud X-tee liideste arendajate koolitusmaterjalis.

Last modified: Tuesday, 7 February 2017, 12:13 PM