Hajus

X-tee on hajus ning detsentraliseeritud juhtimisega. X-tee reeglistik võimaldab liikmetel omavahel andmeid vahetada nii, et kõik X-tee liikmed on võrdsed, kõigile kehtivad samad reeglid ja kohustused. Igal X-tee liikmel on enda infosüsteem, millele lisatakse andmevahetuse võime. X-tee keskserver töötab selles süsteemis nagu telefoniraamat, jagades liikmetele üksteise turvaserverite aadresse ja kehtivusteavet. Peale selle kogutakse keskselt statistikat ja seiratakse turvaserverite seisu. Seega toimub infosisuga liiklus otse poolte vahel ning andmevahetus X-teel ei sõltu kesksetest komponentidest.

X-tee hajusat olemust on näiteks rakendatud DHX dokumendivahetusprotokollis (vt Keskserver vs detsentraliseeritud protokoll: dokumendivahetuskeskused DVK ja DHX).


X-tee teenuste kasutusõigusi haldab teenuse omanik.  X-tee tehnoloogia võimaldab andmeteenuste pääsuõigusi hallata organisatsiooni ja infosüsteemi tasemel. See tähendab, et teenuse osutaja määrab, milliseid tema andmeteenuseid on teistel asutustel õigus kasutada. Lisapiiranguid ega -nõudeid kasutusõiguste haldusele X-tee ei sea, seega on kasutusõiguste haldus täielikult teenuse omaniku otsustada ning tema infosüsteemiga reguleeritav. Ka andmed, mida andmeteenuse osutaja X-tee kaudu jagab, on täielikult andmeteenuse osutaja kontrolli all.

Rahvastikuregistril on teenus "RR404_isik" (vt Universaalne teenus: rahvastikuregister), mille abil saab pärida teavet isikute kohta isikukoodi alusel. Lisaks isikukoodile määratakse päringus, millist teavet selle isiku kohta täpselt soovitakse (telefon, aadress, surmakuupäev jne). Kuna aga igale teenusekasutajale ei ole lubatud kogu teavet väljastada, on teenusesse ehitatud kasutusõiguste lisakontroll. See tähendab, et kuigi teenusekasutajale võib turvaserveris olla antud juurdepääs sellele teenusele, kontrollitakse rahvastikuregistri infosüsteemis, kas teenusekasutajal on õigus küsida näiteks elukohaandmeid.


Andmeid ei tsentraliseerita. Andmed liiguvad andmevahetuse käigus otse ühelt liikmelt teisele. X-tee keskusse koondatakse teave ainult teenuse andmise ja kasutamise sündmuse kohta. Vahetatud andmed ei jõua ühegi kolmanda poole juurde, mis on eriti tähtis tundlike andmete vahetamisel.Last modified: Thursday, 18 August 2016, 11:14 AM