Kasutatud mõisted


Siin on seletatud rakendusjuhises kasutatud mõisteid. Täiendavalt võib leida X-teega seotud mõistete seletusi Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kodulehelt: 

http://www.ria.ee/teejuht/moisted

https://www.ria.ee/ee/x-tee-kkk.html#v6
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

Ä

Äriprotsess

Ettevõtte või asutuse tegevuste kirjeldus

I

Infosüsteem

X-tee teenust tarbiv või pakkuv tarkvaraline lahendus.

O

Osutaja

X-tee liige, kes on kirjeldanud ja realiseeritud X-tee teenuse, mida saavad tarbijad kasutada.

P

Pool

X-tee kaudu andmeid vahetav infosüsteem.

Primitiiv

X-tee teenuste loomisel kasutatav baaselement.

S

Sisend

Olenevalt kontekstist kas teenuse sisendi kirjeldus või teenuse sisendiks andtavad parameetrid.

SOAP

Tuleneb sõnadest Simple Object Access Protocol. XML sõnumitel tuginev andmevahetuse protokoll.

Sõnumitöötlus

X-tee teenuse kaudu saadud sõnumite lugemine ja kasutamine.

T

Talitusprotsess

Tarkvara tegevuse kirjeldus. Äriprotsessi toetav tarkvaraline protsess.

Tarbija

Andmevahetuse pool, kes algatab andmevahetuse tarbides X-tee teenust.


Page:  1  2  (Next)
  ALL