» Kasutatud mõisted


Siin on seletatud rakendusjuhises kasutatud mõisteid. Täiendavalt võib leida X-teega seotud mõistete seletusi Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kodulehelt: 

http://www.ria.ee/teejuht/moistedBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

W

WSDL

Tuleneb sõnadest Web Services Description Language. XML vormingus fail, mis kirjeldab veebiteenust. X-tee teenuse WSDL kirjeldab ära struktuuri, kuidas edastada mingi konkreetse teenuse päringut, ning näitab, mis vormis antakse vastus.