» Kasutatud mõisted


Siin on seletatud rakendusjuhises kasutatud mõisteid. Täiendavalt võib leida X-teega seotud mõistete seletusi Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kodulehelt: 

http://www.ria.ee/teejuht/moistedBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

X

X-tee kogukond

Arendajad, administraatorid ja äriprotsesse juhtivad inimesed, kes soovivad X-tee käekäigus kaasa rääkida. Liitumiseks tuleb ühendust võtta Riigi Infosüsteemi Ametiga (RIA) ning liituda lehel https://lists-ria.eesti.ee/listinfo/x-road-eu-community-ee oleva listiga ee.community@x-road.eu.

X-tee liige

Organisatsioon, kes kasutab X-tee andmevahetuskihti.

XML

XML (Extensible Markup Language 'laiendatav märgistuskeel') on üldotstarbeline märgistuskeel, mille eesmärgiks on struktureeritud info jagamine infosüsteemide vahel.


Page: (Previous)   1  2
  ALL