Sunday, 27 September 2020, 11:52 PM
Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee rakendusjuhis (Rakendusjuhis)
Glossary: » Kasutatud mõisted
A

Andmekogu

Alates X-tee versioonist 6 on tegemist X-tee liikme alamsüsteemiga, mis pakub X-teel teenuseid.

Andmeteenus

X-tee liikme poolt defineeritud ja realiseeritud teenus, mille kaudu saab teiste X-tee liikmetega andmeid vahetada.

Andmeteenuse pakkuja ehk osutaja

Andmeteenuse pakkuja on X-tee liige, kes defineerib, realiseerib ja kirjeldab RIHAs enda teenuse. Andmeteenuse tarbija sõlmib osutaja poolt loodud teenuse tarbimiseks kokkuleppe.

Andmeteenuse tarbija ehk kasutaja

Andmeteenuse tarbija on X-tee liige, kes tarbib teenuse osutaja poolt loodud teenust. Selleks sõlmib ta teenuse osutajaga kokkuleppe.

Andmeteenuse vahendaja

X-tee liige võib olla ka andmeteenuse vahendaja. Andmeteenuse vahendajaks on näiteks osapool, kes pakub teenusena turvaserveri haldust. See tähendab, et teenuse osutaja ja kasutaja vaheline andmeliiklus läbib tema kontrolli all olevat infrastruktuuri. Andmeteenuse vahendaja kasutamisel tuleb kokku leppida teenuse vahendamise poliitika.

S

SOAP

Tuleneb sõnadest Simple Object Access Protocol. Protokoll XML struktuuris andmete vahetamiseks. X-tee versioon 6 kasutab protokolli versiooni 4.

T

Turvaserver

X-tee andmevahetuskihi oluline komponent. Turvaserver vahendab X-tee liikmete vahelist andmevahetust üle avaliku interneti.

W

WSDL

Tuleneb sõnadest Web Services Description Language. XML vormingus fail, mis kirjeldab veebiteenust. X-tee teenuse WSDL kirjeldab ära struktuuri, kuidas edastada mingi konkreetse teenuse päringut, ning näitab, mis vormis antakse vastus.

X

X-tee alamsüsteem

on tehnoloogiliselt ja organisatoorselt piiritletud X-tee liikme infosüsteemi osa andmeteenuse osutamiseks või kasutamiseks.
X-tee alamsüsteemidena registreeritakse X-tee liikme infosüsteemi ja turvaserveri liidestuskohad, mida on võimalik andmeteenuse osutaja või kasutajana kindlaks määrata. 

X-tee keskus

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), kes vastutab X-tee haldamise ja arendamise eest.

X-tee kogukond

Arendajad, administraatorid ja äriprotsesse juhtivad inimesed, kes soovivad X-tee käekäigus kaasa rääkida. Liitumiseks tuleb ühendust võtta Riigi Infosüsteemi Ametiga (RIA) ning liituda lehel https://lists-ria.eesti.ee/listinfo/x-road-eu-community-ee oleva listiga ee.community@x-road.eu.

X-tee liige

Organisatsioon, kes kasutab X-tee andmevahetuskihti.

XML

XML (Extensible Markup Language 'laiendatav märgistuskeel') on üldotstarbeline märgistuskeel, mille eesmärgiks on struktureeritud info jagamine infosüsteemide vahel.