Monday, 28 September 2020, 2:29 AM
Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee rakendusjuhis (Rakendusjuhis)
Glossary: » Kasutatud mõisted
X

X-tee alamsüsteem

on tehnoloogiliselt ja organisatoorselt piiritletud X-tee liikme infosüsteemi osa andmeteenuse osutamiseks või kasutamiseks.
X-tee alamsüsteemidena registreeritakse X-tee liikme infosüsteemi ja turvaserveri liidestuskohad, mida on võimalik andmeteenuse osutaja või kasutajana kindlaks määrata. 

X-tee keskus

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), kes vastutab X-tee haldamise ja arendamise eest.

X-tee kogukond

Arendajad, administraatorid ja äriprotsesse juhtivad inimesed, kes soovivad X-tee käekäigus kaasa rääkida. Liitumiseks tuleb ühendust võtta Riigi Infosüsteemi Ametiga (RIA) ning liituda lehel https://lists-ria.eesti.ee/listinfo/x-road-eu-community-ee oleva listiga ee.community@x-road.eu.

X-tee liige

Organisatsioon, kes kasutab X-tee andmevahetuskihti.

XML

XML (Extensible Markup Language 'laiendatav märgistuskeel') on üldotstarbeline märgistuskeel, mille eesmärgiks on struktureeritud info jagamine infosüsteemide vahel.