Monday, 28 September 2020, 1:48 AM
Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee rakendusjuhis (Rakendusjuhis)
Glossary: » Kasutatud mõisted
W

WSDL

Tuleneb sõnadest Web Services Description Language. XML vormingus fail, mis kirjeldab veebiteenust. X-tee teenuse WSDL kirjeldab ära struktuuri, kuidas edastada mingi konkreetse teenuse päringut, ning näitab, mis vormis antakse vastus.