Monday, 28 September 2020, 2:33 AM
Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee rakendusjuhis (Rakendusjuhis)
Glossary: » Kasutatud mõisted
T

Turvaserver

X-tee andmevahetuskihi oluline komponent. Turvaserver vahendab X-tee liikmete vahelist andmevahetust üle avaliku interneti.