Monday, 28 September 2020, 2:10 AM
Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee rakendusjuhis (Rakendusjuhis)
Glossary: » Kasutatud mõisted
S

SOAP

Tuleneb sõnadest Simple Object Access Protocol. Protokoll XML struktuuris andmete vahetamiseks. X-tee versioon 6 kasutab protokolli versiooni 4.