Monday, 28 September 2020, 2:12 AM
Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee rakendusjuhis (Rakendusjuhis)
Glossary: » Kasutatud mõisted
A

Andmekogu

Alates X-tee versioonist 6 on tegemist X-tee liikme alamsüsteemiga, mis pakub X-teel teenuseid.

Andmeteenus

X-tee liikme poolt defineeritud ja realiseeritud teenus, mille kaudu saab teiste X-tee liikmetega andmeid vahetada.

Andmeteenuse pakkuja ehk osutaja

Andmeteenuse pakkuja on X-tee liige, kes defineerib, realiseerib ja kirjeldab RIHAs enda teenuse. Andmeteenuse tarbija sõlmib osutaja poolt loodud teenuse tarbimiseks kokkuleppe.

Andmeteenuse tarbija ehk kasutaja

Andmeteenuse tarbija on X-tee liige, kes tarbib teenuse osutaja poolt loodud teenust. Selleks sõlmib ta teenuse osutajaga kokkuleppe.

Andmeteenuse vahendaja

X-tee liige võib olla ka andmeteenuse vahendaja. Andmeteenuse vahendajaks on näiteks osapool, kes pakub teenusena turvaserveri haldust. See tähendab, et teenuse osutaja ja kasutaja vaheline andmeliiklus läbib tema kontrolli all olevat infrastruktuuri. Andmeteenuse vahendaja kasutamisel tuleb kokku leppida teenuse vahendamise poliitika.