Kontrollküsimused 4. moodul

2 Nimeruumi päiseväljad. Millised väited on õiged?

a.       X-tee versioon 6 eristab X-tee liikmeid andmeteenuste kasutamise ja osutamise mõttes. 

b.      X-tee andmeteenused ja kliendid (nii andmeteenuse osutajad kui ka andmeteenuse kasutajad) on kirjeldatud komplekstüüpidena. 

c.       X-tee liikmelisus on olnud alati hierarhiline. 

d.      Turvaserver kasutab päisevälju:

                i.      Päringute, vastuste edastamiseks õigele adressaadile. 

                ii.      Õiguste kontrolliks. 

                iii.      Autentsuse tagamiseks. 

                iv.      Õiguste jagamiseks. 

Vastused leiad siit