Kontrollküsimused 3. moodul

3 X-tee teenuste versioniseerimine

a        X-tee kasutab väga standardset protokolli SOAP 1.1 ja sisaldab minimaalselt X-tee erinõudeid.

b        X-tee ei vasta SOAP protokollile ja on seda protokolli endale sobivaks modifitseerinud.

c        Kõik X-teel esinevad sõnumid edastatakse UTF-8 kodeeringus.

d        Teenuste WSDL-d kirjeldused tehakse kõigepealt RIHA jaoks ja teenuse osutaja turvaserver kopeerib need RIHA-st endale automaatselt.

e        Teenuse osutaja loob teenuse WSDL-i enda turvaserverisse ja seejärel on tal kohustus sama kirjeldus esitada ka RIHA-sse.

Vastused leiate siit