Kontrollküsimused 3. moodul

2 X-tee sõnumi komponendid. Millised alljärgnevad väited on õiged?

a.       Andmeteenuse päringu sõnum sisaldab päise ja päringu komponente

b.      Andmeteenuse vastuse sõnum sisaldab päise ja vastuse komponente 

c.       Vastuse sõnum peab sisaldada ka päringu komponenti 

d.      Vastuse sõnumi päise komponendi sisu on pisut erinev päringu sõnumi päise komponendi sisust 

e.      Sõnumi päis peab olema õige struktuuriga ja õiges nimeruumis. 

Vastused leiad siit