Kontrollküsimused 3. moodul

1 Millised väited on õiged?

    a.       X-tee kasutab väga standardset protokolli SOAP 1.1 ja sisaldab minimaalselt X-tee erinõudeid. 

    b.      X-tee ei vasta SOAP protokollile ja on seda protokolli endale sobivaks modifitseerinud. 

    c.       Kõik X-teel esinevad sõnumid edastatakse UTF-8 kodeeringus. 

    d.      Teenuste WSDL-d kirjeldused tehakse kõigepealt RIHA jaoks ja teenuse osutaja turvaserver kopeerib need RIHA-st endale automaatselt. 

    e.      Teenuse osutaja loob teenuse WSDL-i enda turvaserverisse ja seejärel on tal kohustus sama kirjeldus esitada ka RIHA-sse. 

Vastused leiate siit