Kontrollküsimused 2. moodul

3 Kas väide on õige või vale?

a.       X-tee mõeldi välja avaliku sektori teenuste funktsionaalsust, käideldavust, turvalisust ja terviklikust silmas pidades. Ja see väljatöötlus toimus varem kui teenustepõhine arhitektuur levinuks muutus. 

b.      X-tee loodi väljatöötatud teenuste põhise arhitektuuri õppematerjali silmas pidades.

c.       X-tee nõuab erilist, ainult X-teele omast, tarkvara arendamise tehnoloogiat. 

d.      X-tee püüab kasutada enamikku standardseid veebiteenuste loomise tehnoloogiaid ja standardeid. 

e.      X-teel eksisteerib mustrikataloog, kust leiab valmislahendusi standardsete teenuste moodustamiseks. 

f.        X-tee nõuab iga teenuse loomiseks unikaalset lahendust ja teenuse koodi algusest lõpuni ise tegemist. 

Vastused leiate siit