Kontrollküsimused 2. moodul

2 Millised järgmised omadused kehtivad teenusepõhise arhitektuuri kohta?

a.       Platvormist sõltumatus. Teenuspõhine arhitektuur võimaldab omavahel integreerida teenuseid sõltumata programmeerimiskeelest, platvormist või äriprotsessidest 

b.      Tugev sidestus. Teenused on seotud konkreetse teenuse kasutajaga ja sõltuvad teistest teenustes. 

c.       Teenuse kompositsioon. olemasolevaid teenuseid omavahel kombineerides (taaskasutades) saab luua uut funktsionaalust pakkuvaid teenuseid. 

d.      Isekirjelduvus. Süntaktiliselt korrektne ning hästi kirjeldatud WSDL-formaadis teenusekirjeldus on nii masin- kui ka inimloetav.

e.      Koosvõime puudumine. 

Vastused leiad siit