Kontrollküsimused 1. moodul

4 Millised alljärgnevad väited iseloomustavad v6?

a.       X-tee versioon 6 toetab vaid X-tee sõnumiprotokolli versioon 4.0 

b.      Ei ole kohustust dubleerida vastussõnumis päringusõnumit. 

c.       X-tee liikmeteks versioonis 6 on ainult juriidilised isikud. 

Vastused leiate siit