Kontrollküsimused 1. moodul

3 Millised järgnevatest on põhjused versioon 6 üleminekuks?

a.       E-templi kasutuselevõtt sõnumite terviklikkuse tagamiseks. 

b.      Vajadus viia andmevahetus kooskõlla digiallkirja seadusega. 

c.       Vajadus vabaneda pärandvarast. 

d.      Muutus WSDL-i stiil. 

Vastused leiate siit