Kontrollküsimused 1. moodul

2 Millised alltoodud väited on õiged?

a.       X-tee hajus arhitektuur tagab vahetatava info käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse

b.      X-tee tagab liikmete infosüsteemide turvalisuse 

c.       X-tee annab vahetatavatele andmetele e-templiga ka tervikluse garantii 

d.      Andmeid ei tsentraliseerita 

e.      X-tee teenuste kasutusõigusi haldab teenuse omanik 

f.        Igal teenuse kasutajal on teenuse kasutamiseks oma tingimused ja oma tehnoloogia. 

Vastused leiad siit