Kontrollküsimused 1. moodul

1 Kelle jaoks on x-tee?

  1. Avaliku sektori asutustele ja ühendustele
  2. Ettevõtetele
  3. Kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele

Vastused leiate siit