Enesekontrolli küsimuste vastused

1. X-tee olemus, eelised ja teenused


1. Kes saavad andmete vahetamiseks X-teed kasutada?


A. Ainult riigiasutused ja kohalikud omavalitsused VÄÄR

B. Kõik avaliku sektori asutused ja suuremad eraettevõtted VÄÄR

C. Nii avaliku sektori asutused, ettevõtted kui ka kodanikud TÕENE


2. Millised alltoodud väidetest on tõesed? 


A. X-tee kasutuselevõtt on kiirem ja odavam kui osapoolte omavahelise turvalise andmevahetuskanali loomine. TÕENE

B. X-tee kirjutab asutustele ette, milliseid tehnoloogiaid peavad nood oma infosüsteemide ülalpidamiseks kasutama. VÄÄR

C. Erinevate ja erilaadsete asutuste võimet vahetada X-teel üksteisega andmeid kokkulepitud ühiste eesmärkide saavutamiseks nimetatakse koosvõimeks. TÕENE


3. Millised järgnevatest iseloomustavad X-teed?


A. Mõjutab andmete käideldavust negatiivselt VÄÄR

B. Tagab andmete konfidentsiaalsuse TÕENE

C. Tagab andmete tervikluse TÕENE

D. Võimaldab andmevahetuses osalejal oma tegevusi salata VÄÄR

E. Säilitab andmete omaniku vastutuse TÕENE


Sulge see aken ja jätka õppetüki läbimist sealt, kus pooleli jäid.