21. Juurdepääsuõigused

21.4. Teenusele juurdepääsu õiguste muutmine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


Teenusele juurdepääsu õiguste muutmiseks tee järgmist.


  1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

  1. Vali tabelist teenus ja klõpsa „Access Rights“. Avanevas aknas kuvatakse juurdepääsuõiguste tabelis teave kõigi X-tee alamsüsteemide ja rühmade kohta, millel on juurdepääs valitud teenusele.

  1. Ühe või mitme juurdepääsuõigustega subjekti lisamiseks teenusesse klõpsa nuppu „Add Subjects“. Kuvatakse subjektiotsingu aken. Otsida saad kõigi X-teed haldavas asutuses olevate alamsüsteemide ja globaalsete rühmade seast ja turvaserveri klientide kohalike rühmade seast. Vali tabelist üks või mitu subjekti ja klõpsa nuppu „Add Selected to ACL“. Otsingutulemi kõigile subjektidele juurdepääsuõiguste andmiseks klõpsa nuppu „Add All to ACL“.

  1. Teenusele juurdepääsuõiguste subjektide eemaldamiseks vali juurdepääsuõiguste tabelis vastavad read ja klõpsa nuppu „Remove Selected“. Juurdepääsuõiguste loendi tühjendamiseks (st kõigi subjektide eemaldamieks) klõpsa nuppu „Remove All“.