19. Andmeteenuste haldus

19.8. Teenuse parameetrite muutmine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


Teenuse parameetrid on:


  • „Service URL“ – URL, kuhu edastatakse teenusele suunatud päringud;

  • „Timeout (s)“ – andmebaasi tehtava päringu maksimaalne kestus sekundites;

  • „Verify TLS certificate“ – sertifikaadi verifitseerimine TLS-ühenduse loomisel.


Teenuse parameetrite muutmiseks tee järgmist.


  1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

  1. Vali tabelist teenus ja klõpsa „Edit“.

  1. Konfigureeri avanenud aknas teenuse parameetrid. Määratud parameetri rakendamiseks kõikidele samas WSDL-is kirjeldatud teenustele, märgi veerus „Apply to All in WSDL“ parameetri kõrval olev märkeruut. Konfigureeritud parameetrite rakendamiseks klõpsa „OK“.