19. Andmeteenuste haldus

19.5. WSDL-i aktiveerimine ja inaktiveerimine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


Inaktiivse WSDL-i andmed kuvatakse teenuste tabelis punases kirjas koos märkega „Disabled“. Inaktiivses WSDL-is kirjeldatud teenuseid kliendid kasutada ei saa.


Kui kasutaja proovib sellisele teenusele juurde pääseda, kuvatakse veateade, mille turvaserveri administraator WSDL-i inaktiveerimisel sisestab.
WSDL-i aktiveerimisel muutuvad selles sisalduvad teenused kasutajatele kättesaadavaks. Seepärast tuleb enne WSDL-i aktiveerimist veenduda, et kõikide selles sisalduvate teenuste parameetrid on õigesti konfigureeritud.
WSDL-i aktiveerimiseks tee järgmist.


  1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

  1. Vali tabelist mitteaktiivne WSDL ja klõpsa „Enable“.


WSDL-i inaktiveerimiseks tee järgmist.


  1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

  1. WSDL-i inaktiveerimiseks vali tabelist aktiivne WSDL ja klõpsa „Disable“.

  1. Sisesta veateade, mis kuvatakse klientidele, kui need proovivad juurde pääseda WSDL-is sisalduvatele teenustele, ja klõpsa „OK“.