19. Andmeteenuste haldus

19.4. WSDL-i värskendamine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


Värskendamisel laeb turvaserver WSDL-i aadressilt WSDL-faili uuesti turvaserverisse ja kontrollib, kas kõik uuesti laetud failis sisalduvad teenuseandmed sisalduvad ka olemasolevate teenustes.


WSDL-faili värskendamiseks tee järgmist.


  1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

  1. Vali tabelist WSDL, mida soovid värskendada, ja klõpsa nuppu „Refresh“.

  1. Kui WSDL-is on võrreldes turvaserveris olemasolevaga WSDL-iga toimunud muutusi, kuvatakse vastav hoiatus. Värskendamise jätkamiseks klõpsa „Continue“.


WSDL-i värskendamisel ei kirjutata üle olemasolevate teenuste seadeid.