19. Andmeteenuste haldus

19.2. Andmeteenuste haldus

X-tee andmeteenuseid hallatakse kahel tasemel.Teenuste lisamine, kustutamine ja inaktiveerimine toimub WSDL-i tasemel.

WSDL (Web Service Definition Language) on XML-vormingus keel, mis võimaldab kirjeldada võrguteenuseid teatud hulga lõpp-punktide abil, mille poole saab pöörduda sõnumitega, mis sisaldavad kas dokumendikeskset või protseduurikeskset teavet. Toiminguid ja sõnumeid kirjeldatakse abstraktselt ning seejärel seotakse need lõpp-punkti määratlemiseks konkreetse võrguprotokolli ja sõnumivorminguga.

WSDL-fail on teenuse konfiguratsiooni kirjeldav fail. Seda teavet koos teenuse IP-ga tuleks küsida organisatsiooni infosüsteemi arendajalt, kes peaks tegema WSDL-faili URL-i kaudu kättesaadavaks.

Lisateavet WSDL-i kohta leiad siit.


Teenuse aadressi, sisevõrgu ühenduse viisi ja teenuse maksimaalse kestuse seadistamine toimub teenuse tasemel.

Samas on hõlpsasti võimalik ühe teenuse konfiguratsiooni laiendada kõikidele temaga samas WSDL-is kirjeldatud teenustele.