13. Turvaserveri esialgne konfigureerimine

13.1. Sissejuhatus

Selles õppetükis antakse juhiseid X-tee turvaserveri esialgse konfigureerimise kohta. Pärast õppetüki läbimist oskad

  • laadida turvaserverisse üles konfiguratsiooniankru;

  • määrata X-tee liikme liikmeklassi ja -koodi, turvaserveri koodi ja tarkvaralise võtmeseadme PIN-i.

Turvaserveri initsialiseerimiseks vajate 10–15 minutit.