29. Osaliste õigused ja kohustused X-teel

26.1. Sissejuhatus

Selles õppetükis antakse ülevaade osaliste õigustest ja kohustustest X-teel.


Õppetüki läbimise järel suudad Sa selgitada, kust tulenevad osaliste õigused ja kohustused X-teel, millised on X-tee liikme kohustused suhetes keskusega ning milles seisneb keskuse õigus piirata ja lõpetada liikme ligipääsu X-teele.


Samuti suudad Sa kirjeldada osaliste õigusi ja kohustusi seoses turvaserveri ja alamsüsteemi kasutamise ning andmeteenuste ja nende vahendamisega.


Õppetüki läbimiseks kulub Sul 10-12 minutit.