10. Andmekogu, infosüsteem, alamsüsteem ja andmeteenused

10.1. Sissejuhatus

Käesolevas õppetükis selgitatakse, mis on andmekogu, infosüsteem, X-tee alamsüsteem ja andmeteenused. Selle läbimise järel suudad Sa teha vahet andmekogu ja infosüsteemi vahel ning selgitada, mis on X-tee alamsüsteem. Õppetükis käsitletakse põgusalt ka seda, kuidas asutusel tuleks X-tee alamsüsteemi defineerida. Samuti antakse juhiseid andmeteenuste osutamise ja kasutamise kohta.


Õppetüki läbimiseks kulub Sul 10-15 minutit.