9. Allkirjastamisseade ja selle valik

9.1. Sissejuhatus

Käesolevas õppetükis kirjeldatakse nõudeid ja kriteeriume, mille alusel valida X-tee toodangukeskkonda sobiv allkirjastamisseade (kvalifitseeritud sertifikaadi aluseks olevate privaatvõtmete haldamise ja e-templite moodustamise seade). Õppetüki lõpus on toodud viited allikatele, millest leiad rohkem infot allkirjastamisseadmete kohta.


Õppetüki lõpetamise järel suudad Sa hinnata turul olevate allkirjastamisseadmete vastavust X-tee nõuetele ja nende sobivust enda vajadustele.


Õppetüki läbimiseks kulub Sul umbes 15 minutit.